old milf
gay bear porn
hentai porn games


V OLIMPIADA

IV OLIMPIADA


źródło:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

III OLIMPIADA


     (klijnij na filmik by powiększyć)
I Kongres zdrowia seniorów ziemi zawierciańskiej PDF Drukuj Email
Serdecznie zapraszamy na

I  Kongres zdrowia seniorów ziemi zawierciańskiej

„Starzejemy się w dobrym stylu”
 

26 września 2014 Zawiercie,
Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu.
 
 
 
 
W dniach 26 września 2014r. Zawierciu odbędzie się I  Kongres Seniorów Ziemi Zawierciańskiej w godzinach 9.00 – 16.00

 
O konferencji
„Kto się czuje szczęśliwy, nie starzeje się” Paul Heyse
    Sprawność fizyczna jak i psychiczna wpływa na nasze samopoczucie i rozwój społeczeństwa. Pomimo podeszłego wieku musimy zdawać sobie sprawę z pojawiających się chorób i możliwości dzisiejszej medycyny w walce z nimi.
Aby być niezależnym i cieszyć się z życia wraz z bliskimi nam ludźmi, bez względu na wiek, powinniśmy być świadomi jak zadbać o swoje zdrowie.
 

Zakres zagadnień zdrowotnych poruszanych w trakcie kongresu:
•    Choroby oczu u seniorów: zaćma, jaskra, degeneracja plamki żółtej.
•    Reumatologia, choroby reumatyczne i powikłania.
•    Dieta i jej współzależność ze zdrowiem.
•    Szkodliwe używki.
•    Najnowsze badania nad chorobami serca i układu krążenia.
•    Profilaktyka zdrowotna.
•    Techniki badania fizykalnego i kompleksowe badania fizykalne.
•    Subiektywne i obiektywne badania słuchu osób starszych wskazane przy niedosłuchu, zawrotach głowy, zaburzeniach równowagi.
 
 
Ramowy program konferencji obejmuje następujące sesje:
I SESJA: ,,Aktywność fizyczna seniorów- receptura na długowieczność”
        Mgr Krystyna Męcik- prezes UTW Łazy
II SESJA: ,,Przez żołądek do… mózgu- dieta a ryzyko występowania depresji    Mgr. Marzena Rojek- specjalista ds. zdrowia publicznego
III SESJA ,,Organizmy modyfikowane genetycznie- fakty i mity.”
Dr hab. n. med. Jerzy Stojko
 IV SESJA ,,Co geriatra może dać seniorowi?”
Dr Anna Witiuk- Misztalska
 V SESJA ,,Fizjologia umysłu, a zdrowie i szczęście”
Ryszard Klein- pisarz
VI SESJA ,,Rządowy program na rzecz aktywności osób starszych”
mgr Andrzej Skarżyński
VII SESJA ,,Jak dobrać optymalną formę ruchu do danego wieku i schorzenia.” mgr Justyna Kośmida
VIII SESJA: ,,Sport masowy- ucieczką od zagrożeń cywilizacji”
dr Ryszard Grzywocz- wykładowca AWF Katowice
Realizacja projektu ma na celu ukazanie, iż „aktywna starość to szczęśliwa starość”, a co za tym idzie rozszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki, aktywności zawodowej i promocji  zachowań prozdrowotnych wśród osób starszych.
W realizację I Kongresu Zdrowia Seniorów Ziemi Zawierciańskiej włączyli się: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Zawiercie.
 
ORGANIZATORZY:
 UTW Łazy, UTW Zawiercie, ”Probus” Zawiercie,  CIL Zawiercie , MOK Zawiercie, Powiatowa Rada Seniorów, Stowarzyszenie Alzheimer.
LAST_UPDATED2
 
FORUM TRZECIEGO WIEKU- KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJ XXIV FORUM EKONOMICZNEMU PDF Drukuj Email

W dniach 3 -6 września 2014r w Krynicy i Nowym Sączu odbyło się Forum Trzeciego Wieku Towarzyszące XXIV Forum Ekonomicznemu pod Honorowym Patronatem Władysława Kosiniaka – Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ireny Lipowicz- Rzecznika Praw Obywatelskich, Małgorzaty Fuszary - Sekretarz Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Organizatorem była Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego.

           Forum rozpoczęło wystąpienie Wiesławy Borczyk Prezesa Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – w imieniu Organizatorów Forum.

Podczas forum odbyła się Debata: Polityka Senioralna w Polsce Wyzwaniem XXI z udziałem:

-  Władysława Kosiniaka - Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

-  Igora Radziewicza- Winnickiego, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia,

-  Michała Szczerby Posła na Sejm RP Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej,

-  Mieczysława Augustyna Senatora RP Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

-  Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego,

-  prof. dr hab. Bolesława Samolińskiego Przewodniczącego Rady Polityki Senioralnej,

-  Macieja Kucharczyka Dyrektora Zarządzającego AGE Platform Europa,

-  prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, Krajowego Konsultanta ds. Geriatrii, Kierownika Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie,

-  dr hab. Piotra Szukalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, eksperta, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Krystyny Lewkowicz Prezesa Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW.

Podczas drugiego dnia Forum III Wieku odbyły się II Panele.

I Panel: Seniorzy w społeczeństwie obywatelskim – 25 lat wolności

Głównym tematem Panelu były problemy związane z budową społeczeństwa obywatelskiego i roli seniorów w  procesach demokratyzacji. Organizacje pozarządowe - III sektor -  w państwach demokratycznych odgrywają ważną rolę w tworzeniu przestrzeni publicznej przyjaznej wszystkim grupom społecznym. Profesjonalizacja  NGO, rozwój kompetencji, nowoczesne formy zarządzania oraz  standaryzacja działań  są niezbędne dla   wzmocnienia pozycji III sektora w relacjach z sektorem publicznym  i gospodarczym. Panel będzie również  miejscem międzynarodowej wymiany informacji i " dobrych praktyk" krajów Unii Europejskiej.

Gościem specjalnym był Józef Burian - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Słowacja.

W dyskusji wzięli udział:

-  Maciej Julian Kucharczyk - Dyrektor Zarządzający, AGE Platform Europe, Belgia

-  Barbara Imiołczyk - Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Polska

-  Alina Respondek - Dyrektor FRSE Warszawa, Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+, Edukacja dorosłych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Polska;

-  doc. dr Ewelina Hrycaj- Małanicz, Dyrektor Polskiego UTW, Prezes Stowarzyszenia Lekarzy, Lwów, Ukraina;

-  Pavel Machal - Prezes , Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku , Czechy
Romana Pawlińska-Chmara - Uniwersytet Opolski, członek Rady Polityki Senioralnej, Polska;

II Panel: Ekonomia przyjazna seniorom. Srebrna gospodarka.

Głównym tematem Panelu były sprawy dotyczące starzejące się społeczeństwa, jakie to wyzwanie XXI wieku dla decydentów w całej Europie. Jak możemy wykorzystać procesy demograficzne do kształtowania  i wdrażania polityki senioralnej? Jak skutecznie promować edukację i aktywność  osób starszych w oparciu o uniwersytety trzeciego  wieku i organizacje seniorskie? W jaki sposób wykorzystać potencjał i doświadczenie seniorów ?  Jaką strategię należy przyjąć dla rozwoju "srebrnej gospodarki" - nowoczesnego rynku, z kompleksową ofertą usług zdrowotnych, opiekuńczych i społecznych dla osób starszych i nowymi miejscami pracy?

Gość specjalnym była Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Paneliści:

-  Marek Sowa- Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska;

-  Maria Dolors Nuñez - Dyrektor Programu Srebrna Gospodarka, ACCIO - Agencja Innowacji i Przedsiębiorczości przy Rządzie Katalonii , Hiszpa

-  Christina Rogestam - Prezes, Związek Szwedzkich Emerytów , Szwecja;

-  Dariusz Rostkowski - Doradca, Departament Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski, Polska;

-  Oleh Shmilyk, Przewodniczący NGO "Regional Development Agency "Perspective Stryyschyny"; kraina

-  R oman Kolek -Wicemarszałek Województwa Opolskiego;

W ramach III Sesji odbyły odbył się wykład dotyczący zaangażowania organizacji seniorskich (Age Platform Europe) w poprawę jakości życia seniorów. Omówienie wyników projektów European Minimum Incam Network. Prowadzącym był Kucharczyk Maciej, Dyrektor Zarządzający Age Platform Europe, dr Jolanta Perek- Białas, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, Wiceprzewodnicząca Rady Polityki Senioralnej.

Przeprowadzono również Panel Dyskusyjny : Aktywne starzenie się społeczeństwa. Jak wykorzystać potencjał osób starszych ?

Paneliści:

- Elżbieta Achinger, Poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej;

-  Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie;

-  Jacek Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego;

-  Alina Respondek, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Europejski Program ERASMUS +; Warszawa.

-  dr hab. Piotr Szukalski, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii,ekspert;

-  Andrzej Martynuska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;

-  Stefan Mac Gill, wiceprzewodniczący UEA (Światowy Związek Esperanta) w Rotterdamie, Holandia;

Obrady Forum III Wieku będą relacjonowane przez media krajowe i zagraniczne.

 

zdjęcia z Forum można obejrzeć klikając na LINK

LAST_UPDATED2
 
Zaproszenie- NA TRATWIE PRZYJAŹNI PDF Drukuj Email
LAST_UPDATED2
 
FORUM III WIEKU PDF Drukuj Email
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w porozumieniu z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich – już po raz kolejny  są organizatorami FORUM III WIEKU, konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju , która odbędzie się w dniach 3-6 września 2014 r. w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju.
 
wiecej informacji pod adresem: www.forumtrzeciegowieku.pl
LAST_UPDATED2
 
Łamalismy stereotypy w Szczyrku PDF Drukuj Email

­                W dniach 21-23 sierpnia 2014r odbyły się wyjazdowe warsztaty zdrowia w ramach projektu pn. „Olimpiada "Trzeci wiek na start" łamiemy stereotypy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Uczestnicy warsztatów brali udział w zajęciach pro sportowych prowadzonych przez mgr. Dorotę Zglejc. Doskonalili również chodzenie z kijkami nornic walking .

            Dr Marzena Paruzel-Dyja prowadziła zajęcia lekkoatletyczne.

Studenci UTW brali udział w terapii dźwiękiem prowadzonej przez masażystę Pana Artura Przybyłę. Wysłuchali koncertu na gongi i misy i skorzystali z indywidualnego masażu dźwiękiem.

Ćwiczenia gimnastyki umysłu przeprowadziła terapeutka i instruktorka kinezjologii pani Krystyna Dulczewska.

Wszystkie zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy i pełen profesjonalizmu.

Uczestnicy warsztatów bardzo wiele skorzystali z udziału w prowadzonych warsztatach. Mieli okazję skorzystać z niekonwencjonalnych metod doskonalenia swojej kondycji umysłowej i fizycznej jako przygotowanie do następnej olimpiady.

Dokumentację fotograficzną całego wyjazdu wykonał Pan Bogdan Radko. Aby zobaczyć zdjęcia proszę przejśc do ALBUMU

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
JUWENALIA 2014 - ŁAZY PONOWNIE GÓRĄ PDF Drukuj Email
Ponad 3 tysiące seniorów wystąpiło na VII Juwenaliach III Wieku, które odbyły się w dniach 9,10 i 11 czerwca 2014r w Teatrze Palladium i Hybrydy w Warszawie, gdzie na dwóch scenach prezentowało się ponad dwieście chórów, zespołów muzycznych, tanecznych, teatralnych i kabaretowych. Zaprezentowano wiele obrazów, rysunków i prac fotograficznych. Przesłano do oceny jury ponad 800 prac literackich z kategorii prozy i poezji.
Przedsięwzięcie to było ogromne, co stwierdził w radiu Bartłomiej Włodkowski - Prezes Fundacji Ave, który jest pomysłodawcą i organizatorem tej imprezy, podkreślając, że Juwenalia III Wieku to obecnie największy festiwal artystyczny seniora w Europie.
Miasto Łazy reprezentowali seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Miejskiego Ośrodka Kultury.
Po trzech dniach artystycznych zmagań ogłoszono wyniki.
Nasi seniorzy otrzymali nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:
Literatura - GRAND PRIX Lidia Kałuzińska za opowiadanie „Pasma" - za filozoficzną głębię, sprawność pisarską i ładnie skonstruowaną historię.
Poezja - II nagroda Lidia Kałuzińska za wiersz „Kołysanka starszej pani" - za lekko napisane, mądre utwory.
Malarstwo - I nagroda Adam Janoska za obraz „Świt" /olej/
II nagroda Urszula Rzepecka za obraz „Pejzaż zimowy" /olej/
III nagroda Alina Koczur za obraz „Karolina" /olej/
Wyróżnienie Elżbieta Kępa za obraz „Szczyt marzeń"/olej/
Teatr - Wyróżnienie dla Teatru „Miraż z Miejskiego Ośrodka Kultury - "Czas przemija, miłość nigdy nie ustaje"
Kabaret - Wyróżnienie dla Wiesławy /Gosi/ Iwińskiej
              - Wyróżnienie dla Lidii Kałuzińskiej
Dopełnieniem wyjątkowej radości z otrzymanych nagród i wyróżnień był wieczór w teatrze „Syrena" na sztuce „Klub Hipochondryków" z udziałem m.in. Zbigniewa Zamachowskiego, Piotra Polka i i Wojciecha Malajkata, który po przedstawieniu spotkał się z grupą naszych seniorów, prowadząc błyskotliwą rozmowę, pozując do zdjęć i rozdając autografy.
Dodatkową atrakcją był koncert Natalii Niemen i wspaniała przechadzka po Starym i Nowym Mieście w Warszawie.
 
 
Lidia Kałuzińska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAST_UPDATED2
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

VI OLIMPIADA-24 maja

Głównym organizatorem Olimpiady
jest
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w ŁazachStworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla themes cheap web hosting Valid XHTML and CSS.

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 66626
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości